ἠλευθερωμένα


ἠλευθερωμένα
ἐλευθερόω
set free
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ἠλευθερωμένᾱ , ἐλευθερόω
set free
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ἠλευθερωμένᾱ , ἐλευθερόω
set free
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἠλευθερωμένας — ἠλευθερωμένᾱς , ἐλευθερόω set free perf part mp fem acc pl ἠλευθερωμένᾱς , ἐλευθερόω set free perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠλευθερωμέναι — ἐλευθερόω set free perf part mp fem nom/voc pl ἠλευθερωμένᾱͅ , ἐλευθερόω set free perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)